Ratifiseringsdag -
Ratification Day

Ratifikasjonsdag er navnet på en rekke offisielle eller uoffisielle høytider eller andre merkedager som minnes eller markerer en viktig lovgivende handling. En ratifiseringsdag kan feire kunngjøringen om en stats uavhengighet, slutten på en krig eller ratifiseringen av en viktig traktat. I USA refererer det ofte til den dagen en bestemt stat ratifiserte USAs grunnlov .

forente stater

referanser